Get Adobe Flash player

Arıcılığın Etik Açıdan Değerlendirilmesi

Araştırmacı / Araştırmacılar :

Fehmi Gürel,Ayhan Gösterit

Özet:

Arı ürünleri tarih boyunca insanlar tarafından doğallığından şüphe duyulmayan, sevilerek tüketilen, sağlık koruma ve tedavi amaçlı da kullanılan ürünler olmuşlardır.

Son yıllarda tarımdaki gelişmeler ve arı ürünlerinin önemli bir gelir kaynağı olması arıcılığa olan ilgiyi artırmıştır. Ancak arıcılık sektöründeki bazı insanların bilgisizliği, açgözlülüğü ve sorumsuzluğu hem arıcılık sektörü hem de tüketiciler açısından kaygı verici sorunlara yol açmıştır. Arıcılık günümüzde büyük ölçüde profesyonelce yapılan bir uğraşıdır. Her meslekte olduğu gibi arıcılıkta da bu meslek grubundaki her bireyin uyması beklenen bir dizi etik kurallar olmalıdır. Bu bildiride sürdürülebilir bir arıcılık için arı ürünlerinin üretiminden tüketimine kadar geçen süreçte Türkiye’de etik açıdan yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri sunulmuştur.

Açıklamalar:

Araştırma ve yazı dosyalarının içerik hakları araştırmacı, yazar, kurum, kuruluş veya yayın yapan işletmelere aittir.

 Konulardaki içerik ve bilgiler tamamen sahiplerine ait olup istenildiği takdirde sitemizden kaldırılabilmektedir.

 Amacımız Türkiye arıcıları ve araştırmacılara bu konuda kaynak sağlamaktır.