Get Adobe Flash player

Arıcılığın Etik Açıdan Değerlendirilmesi

Araştırmacı / Araştırmacılar :

Fehmi Gürel,Ayhan Gösterit

Özet:

Arı ürünleri tarih boyunca insanlar tarafından doğallığından şüphe duyulmayan, sevilerek tüketilen, sağlık koruma ve tedavi amaçlı da kullanılan ürünler olmuşlardır.

Son yıllarda tarımdaki gelişmeler ve arı ürünlerinin önemli bir gelir kaynağı olması arıcılığa olan ilgiyi artırmıştır. Ancak arıcılık sektöründeki bazı insanların bilgisizliği, açgözlülüğü ve sorumsuzluğu hem arıcılık sektörü hem de tüketiciler açısından kaygı verici sorunlara yol açmıştır. Arıcılık günümüzde büyük ölçüde profesyonelce yapılan bir uğraşıdır. Her meslekte olduğu gibi arıcılıkta da bu meslek grubundaki her bireyin uyması beklenen bir dizi etik kurallar olmalıdır. Bu bildiride sürdürülebilir bir arıcılık için arı ürünlerinin üretiminden tüketimine kadar geçen süreçte Türkiye’de etik açıdan yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri sunulmuştur.

Devamını oku...

Arı Ürünleri ve İnsan Saglığı Açısından Önemi

Araştırmacı / Araştırmacılar :

Nuray ŞAHİNLER

Özet:

Son yıllarda dünyada “Apiterapi “ adi verilen arı ürünleri ile tedavi yöntemleri hızlı bir gelişme göstermiştir. Arıcılık aktivitelerinden elde edilen ürünler; bal, polen, propolis, arı sütü, arı zehri gibi ürünlerdir.

Bu ürünler halk arasında birçok hastalıklara karşı tedavi amacıyla kullanılmaktadır. Bal, propolis, arı sütü mükemmel bir anti bakteriyel özelliğe sahiptir. Arı zehrinin anti romatizmal özelliği bulunmakta, polen immünolojik hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır.

Devamını oku...

Bal Arılarının Beslenmesi ve Beslemede Genel İlkeler

Araştırmacı / Araştırmacılar :

Uzm. Ş. Ömür UYGUR

Özet:

Her canlı türünde olduğu gibi bal arıları da yaşamlarını sürdürebilmek için besin maddelerine ihtiyaç duyarlar. Bal arılarının doğal besin maddeleri; nektar, bal ve polendir.

Nektar arılar tarafından toplandıktan sonra vücut içinde ve kovandaki petek gözlerinde fiziksel-kimyasal değişikliklere uğratılarak bala dönüştürülüp petek gözlerinde depo edilir.

Devamını oku...

Organik Arı Yetiştiriciliği

Araştırmacı / Araştırmacılar:

Aziz GÜL, Nuray ŞAHİNLER, Ethem AKYOL ve Ahmet ŞAHİN

Özet:

Organik üretim, doğadaki ekolojik dengeyi koruyan, doğal kaynakların ve enerjinin optimum kullanımı ile üretim miktarını değil kaliteyi ön planda tutan sağlıklı ve güvenilir ürün alınmasını hedefleyen alternatif bir tarım sistemidir.

Devamını oku...